Bahasa/Langugage : Malaysia | English
Sistem Carian Kursus CCD adalah sistem bagi memudahkan pengguna membuat carian berkenaan CCD.
Pengguna mempunyai (2) dua pilihan iaitu paparan kalendar dan carian terperinci.
Pilihan 1 : Kalendar
Pilih pada tarikh dibawah untuk mulakan carian.

Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun

Pilihan 2 : Carian Terperinci
Cari terperinci berkenaan mata CCD.